Hållbarhetsarbete

Det finns många bra miljömärkningar, men att göra allt i Sverige tycker vi är mycket värt.

Sverige har en av världens hårdaste miljölagar, där inga utsläpp i naturen får ske och alla ämnen som kan vara skadliga för naturen ska användas i slutna tankar och tas till vara av fackmannamässiga bolag, som granskas av den svenska staten när slutanvändningen är klar.

Sverige har bland de bästa arbetsmiljöerna i världen, vi vet att när tillverkningen sker i Sverige så behandlas alla väl och har en bra arbetsplats. Hållbarhetsarbete är viktigt för oss på Philip Blank.

Tillverkning 100% Transparenta

Den mest tids krävande delen i tillverkningen är sömnad och brodering. Allt detta görs till 100% i Sverige.

Vi försöker alltid i första hand hitta svenska råmaterial/tillverkare/hantverkare till våra produkter.  Mycket positivt följer med det så som, mindre transporter, kortare ledtider, bättre kommunikation, högre kvalite.

När det inte finns att tillgå material eller tillverkning i Sverige så går vi först till våra grannländer i Skandinavien, finns det inte där så går vi ut i Europa.

Vi har inga material eller annan tillverkning som kommer utanför EU.

Vi stöder

The Perfect World Foundation

The Perfect World Foundation

The Perfect World Foundation är en svenskgrundad ideell organisation som arbetar med vilda djur och natur i kris, världen över. Genom att öka kunskap och sprida medvetenhet vill de skapa mod och förutsättningar för förändring, ett steg i taget. Deras tydliga mission är att rädda världen.

WWF

Världsnaturfonden WWF

WWF jobbar i över 100 länder med att skydda arters livsmiljöer och påverka politiker och beslutsfattare. För att uppnå resultat krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Bidrag används för att skydda hotade djur på land och i hav, växter och naturområden här i Sverige och runt om i världen.

Webbknapp svart 01

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen bidrar till ett starkare deltagande och genomslag för frågor om hållbar utveckling i lokala och globala utvecklingsprocesser. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är deras viktigaste arbetsområden.