Material som läder är ett av kärnmaterialen inom PHILIP BLANKS svensktillverkning av premiumvaror. PHILIP BLANK’s åtagande: 100 % transparens och ansvarsfull av tillverkning.

 

ANSVARSFULL SPÅRBARHET
Våra skickliga hantverkare använder sig av moderna tekniker och traditionella metoder för att skapa våra exklusiva läderprodukter. På PHILIP BLANK använder vi oss endast av vår leverantörs toppsortiment av råhudar som kommer från familjedrivna gårdar i Sverige, närmare bestämt Siljansregionen. Dem är oerhört engagerade och kan spåra varje steg i processen, ner till den exakta ko din köpta läderaccessoar kommer ifrån. Detta görs för att kunna  kontrollera hela försörjningskedjan och se till att djurens välfärd är en prioritet. Samtidigt kan du veta exakt var slutprodukten har varit, varje steg på vägen.

  • SOCIAL VÄLFÄRD
  • Från dag ett har miljömässig hållbarhet och samhällets välbefinnande varit en högsta prioritet för vår lädertillverkare. Transparens och att göra kloka val i vår leverantörskedja minskar miljöpåverkan och främjar lokal ekonomisk tillväxt.. Våran eminenta lädertillverkare har har dessutom nominerats till ett av Sveriges mest prestigefyllda priser när det gäller social hållbarhet.

 

 

  • PRODUKTVÅRD
  • För långvarig hållbarhet på din Philip Blank läderprodukt, förvara produkten i sitt skyddpåse/förpackning på en torr plats borta från värmekällor eller direkt ljus. Undvik långvarig exponering för extrema väderförhållanden för att minska färgvariationer. Skydda produkten från regn. Undvik kontakt med produkter som innehåller alkohol och lösningsmedel (t.ex. parfymer och aceton), oljor, fetter och nötande produkter som oåterkalleligt kan förändra produktens tillstånd.
  • Små skillnader i utseende är speciella egenskaper som ger föremål unika och värde.