The Perfect World Foundation är en svenskgrundad ideell organisation som arbetar med vilda djur och natur i kris, världen över. Genom att öka kunskapen och sprida medvetenhet vill de skapa mod och förutsättningar för förändring, ett steg i taget. Deras tydliga uppdrag är att rädda världen.

WWF arbetar i över 100 länder med att skydda arters livsmiljöer och påverka politiker och beslutsfattare. För att uppnå resultat krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Bidrag används för att skydda hotade djur på land och i hav, växter och naturområden här i Sverige och runt om i världen.

Naturskyddsföreningen bidrar till ett starkare deltagande och genomslag i frågor om hållbar utveckling i lokala och globala utvecklingsprocesser. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är deras viktigaste arbetsområden.